کچـــــلباند آریا ♫ ♪ ♫ ♪ ♪
قالب وبلاگ

[ ] [ ] [ طوطی ] [ ]
 

 

 

محـﺮم آﺗﺶ ﺳﺠﺎده و ﺧﻮن ﻣﺤﺮم دﻓﺘﺮ اوﻟﯽ ﻣﺠﻨﻮن

ﻣﺤﺮم داغ ﻻﻟﻪ ﻧﻮر دﯾﺪه ﻣﺤﺮم ﻗﺎﻣﺖ ﻧﺨﻠﯽ ﺧﻤﯿﺪه
ﻣﺤﺮم ﻧﻘﺶ ﻣﺎه روی ﻋﺒﺎس ﻣﺤﺮم ﺗﯿﺮ ﭘﯿﮑﺎن ﺑﺮ ﻟﺐ ﯾﺎس
ﻣﺤﺮم ﺑﻐﺾ ﺑﺎ اﻧﺪوه و ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺤﺮم ﻣﺸﻖ روزی ﭼﻮن ﺷﺐ ﺗﺎر
ﻣﺤﺮم از ﻏﻢ ﺟﺎﻧﻢ ﺣﺴﯿﻦ اﺳت ﮐﻪ ﺑﺮرﺧﺴﺎرﺑﯽ ﺑﯽ ﻧﻮرﻋﯿﻦ اﺳﺖ
ﻣﺤﺮم ﻗﺘﻠﮕﺎه ﭘﻮر ﺧﺎﺗﻢ ﻣﺤﺮم ﺗﺎ اﺑﺪ رﺳﻮای ﻣﺎﺗﻢ
ﻣﺤﺮم ﻣﺸﮏ ﭘﺎره دﯾﺪه ی ﺗﺮ ﻣﺤﺮم زﯾﻨﺐ ﺑﯽ ﯾﺎر و ﯾﺎور
ﻣﺤﺮم ﻣﮑﺘﺐ ﻋﺸﻖ اﻣﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻮن و ﻣﮑﺎﻧﺶ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ
ﻣﺤﺮم ﺗﺸﻨﻪ ﮐﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﻟﺐ آب ﻣﺤﺮم دﺳﺖ ﺑﯽ ﺑﺎزوی ارﺑﺎب
ﻣﺤﺮم را ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺸﻖ ﻧﺎم اﺳﺖ ﻣﺤﺮم از ﺑﻼ ﺷﻮرﯾﺪه ﮐﺎم اﺳﺖ
ﻣﺤﺮم از ازل ﻣﺸﻖ ﻧﺒﯽ ﺑﻮد ﻣﺤﺮم را ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﻨﺠﻠﯽ ﺑﻮد
ﻣﺤﺮم داغ دل ﺑﺎ ﺳﻮز ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺤﺮم ﺧﺸﻢ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻣﺤﺮم ﺧﺎر و ﻻﻟﻪ ﺟﻨﮓ و ﮐﯿﻨﻪ ﻣﺤﺮم ﺑﻐﺾ اﻧﺪوه ﺳﮑﯿﻨﻪ
ﻣﺤﺮم ﭘﺎ ﺑﺮھﻨﻪ ﺧﺎر در ﭘﯽ ﻣﺤﺮم وﺣﯽ ﻣﻨﺰل ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﯽ
ﻣﺤﺮم ﺧﻔﺘﻪ در ﺧﺎﮐﺶ دل ﺷﯿﺮ ﻣﺤﺮم ﺣﺮب ﺣﻨﺠﺮ ﺑﺎ ﻟﺐ ﺗﯿﺮ

ﻣﺤﺮم روز ﺣﺸﺮ ﺧﻔﺘﻪ از

ﺧﺎک ﻣﺤﺮم زﻧﺪه و ﭘﺎﯾﻨﺪه اﻓﻼک

ﻣﺤﺮم ﺷﻮق ﭘﺮواز و ﭘﺮﯾﺪن ﻣﺤﺮم را ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺸﻖ دﯾﺪن
ﻣﺤﺮم ﺟﺎم ﻣﯽ از دﺳﺴﺖ ﺳﺎﻗﯽ ﻣﺤﺮم ﻣﺴﺖ ﻣﺴﺖ ﺗﺎ روز ﺑﺎﻗﯽ

ﻣﺤﺮم روز ﻣﺤﺸﺮ ﺳﺮﻓﺮاز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺶ ﭼﻮ ﻣﻨﮑﺮ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز است

 یاحسین

محرم آمد و ماه عزا شد
مه جانبازی خون خدا شد
جوانمردان عالم را بگویید
دوباره شور عاشوار به پا شد

''''

 

حسین (ع) یک درس بزرگ‌تر ازشهادتش به ما داده است و آن نیمه‌تمام گذاشتن حج و به سوی شهادت رفتن است. مراسم حج را به پایان نمی‌برد تا به همه حج‌گزاران تاریخ، نمازگزاران تاریخ، مؤمنان به سنت ابراهیم، بیاموزد که اگر هدف نباشد، اگر حسین (ع) نباشد و اگر یزید باشد، چرخیدن بر گرد خانه خدا، با خانه بت، مساوی است.

 

در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می‌کنند اما برای حسینی که آزاده زندگی کرد٬می‌گریند.

دکتر علی شریعتی

_________________

چه فکر یا حسی راجب محرم دارین...

میشه بهم بگید..!؟


برچسب‌ها: یاحسین
[ ] [ ] [ saraz ] [ ]
 

با خوبیــ ها و بدیــ ها،

هر آنچهــ کهــ بود،

برگیــ دیگر از دفتر روزگار ورقــ خورد،

برگــ دیگریــ از درختــ زمانــ بر زمینــ افتاد،

سالیــ دیگر گذشتــ .

آبانیها( امیربلا4،وحشت4،امیرحاجی8،پروا12،آهو23)

روزهایــ عمرتونــ همیشه بهاریــ

[ ] [ ] [ حباب ] [ ]

مشک را که پر آب کرد ،

 

از خوشحالی حتی حواسش نبود دستانش را بریده اند …

 


بعد از ریخته شدن آب هم آنقدر ناراحت بود که باز فرصت نکرد سراغی بگیرد از بازوانش …

 


فقط وقتی حسینآمد بالای سرش ،

 

میخواست دست به سینه سلام دهد که

 

تازه فهمید دستانش نیستند ! 

[ ] [ ] [ مرسا ] [ ]

[ ] [ ] [ حباب ] [ ]
یک عدد بین 1 تا 9 انتخاب کنین. ضرب در 3 کنین حالا بعلاوه 3 کنین بازم ضربدر 3 کنین. الان دورقم عدد بدست امده رو با هم جمع کنین.هر چی شد الگوی شما تو زندگیتونه.

1-ادیسون

2-ناپلئون

3-مارادونا

4-چایکو فسکی 

5-انیشتین

6-ال پاچینو

7-گاندی

8-گراهام بل

9-من

10-کوروش کبیر

باورش سخته اما من الگوی خیلی هام... 

[ ] [ ] [ مرسا ] [ ]

«يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك

و ان لم تفعل فما بلغت رسالته

و الله يعصمك من الناس ان الله لايهدي القوم الكافرين»  

سوره مباركه مائده ‎آيه شريفه ۶۷

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک ها

قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد / ایمان به جز از حب علی پایه ندارد

گفتم بروم سایه لطفش بنشینم / گفتا که علی نور بود سایه ندارد
عید غدیر مبارک

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

در غدیر خم، ولایت شد قبول / برد بالا دست مولا را رسول
رفت بالا دست خورشید غدیر / شد امام و مقتدای ما، امیر
سرآغاز امامت و ولایت برشما مبارک باد . . .

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پريسا دنياي شكلك ها

هان! ای مردمان! علی را برتر بدانید،

که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من است
هرکه با او بستیزد وبر ولایتش گردن ننهد

نفرین و خشم من بر او باد. (خطبه ی غدیریه)

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

[ ] [ ] [ طوطی ] [ ]

69966999999996699999999699666666699666669999966666996666666996
69966999999999999999996669966666996666996666699666996666666996
69966699999999999999966666996669966669966666669966996666666996
69966666999999999999666666669996666669966666669966996666666996
69966666669999999966666666669996666666996666699666699666669966
69966666666699996666666666669996666666669999966666669999999666
همه ی شماره های بالا را با موس انتخاب کن
بعدش  ctrl+f را بزن
بعدش 9 را فشار بده
و در اخر ctrl+enter را بزن
هرچی شد تقدیم به تو!!!

[ ] [ ] [ محسن یگانه ] [ ]

 

 

 از  رفتارهايمــــــــان  حالم  بد  است ....:

 

از طرز رانندگيمـــــــــان 

 

، از هجوم  تاتارگونه  به  جعبه  خرمــــــا  يا  شيرينــــــی  خيرات  شده ،


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ مرسا ] [ ]

 

شکفته شدن گل مهر وجودت 

در پر مهر ترین ماه سال

که مهرش رابه شکوفا شدنت مدیون است
     


           GHAM

           حسرت

 

            تولدتون مبارک

 

 

 

بهترین ها براتون ارزو دارم داداشای گلم.....

[ ] [ ] [ سلاله ] [ ]
دوستت دارمها  را  ،نگه  میداری  برای  روز  مبادا

 

دلم تنگ شده‌ها را، عاشقتم‌ها را…

 

این‌ جمله‌ها را که ارزشمندند الکی خرج کسی نمی‌کنی!

 

باید آدمش پیدا شود!

 

باید همان لحظه از خودت مطمئن باشی و باید بدانی که فردا، از امروز گفتنش

 

پشیمان

 

 

نخواهی شد!  و.....

 

 


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ مرسا ] [ ]

راز آرامش درون خویشتنداری است، انرژیهای خود را پراکنده نکن، بلکه آنها را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی هدایتشان کن.

 


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ سلاله ] [ ]

 

قصاب با دیدن سگی که به طرف مغازه اش نزدیک می شد حرکتی کرد که دورش کند اما کاغذی را در دهان سگ

دید .کاغذ را گرفت.روی کاغذ نوشته بود" لطفا ۱۲ سوسیس و یه ران گوشت بدین" . ۱۰ دلار همراه کاغذ

 

بود.قصاب که تعجب کرده بود سوسیس و گوشت را در کیسه ای گذاشت و در دهان سگ گذاشت .سگ

هم کیسه را گرفت  و رفت

 

قصاب که کنجکاو شده بود و از طرفی وقت بستن مغازه بود تعطیل کرد و بدنبال سگ راه افتاد

 

 


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ مرسا ] [ ]

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز 

تو وجودت واسه من یه معجزه ست

مثل تو هیچ کجا پیدا نمیشه

روز میلاد قشنگت میمونه

توی تقویم دلم تا همیشه

تولدت مبارک

رعنا جان آبجی  عزیزم تولدت مبارک باشه

فقط خدا میتونه بهترین ها رو معنی کنه پس بهترین ها رو واست آرزو  دارم

تولد بدون کیک هم که معنی نداره

با هزاران  لبخند

 

[ ] [ ] [ روحی ] [ ]
 نمونه سوالهای رایج توی همه ی خونه ها :
 این تلویزیون بی صاحاب واسه کی روشنه ؟
 چی از جون این یخچال بدبخت میخوای ؟
 کی لامپ دستشویی رو روشن گذاشته ؟
 کی دمپایی دستشویی رو خیس کرده ؟
 این موقع شب با کی حرف میزنی ؟
 چشمات در نیومد پای این کامپیوترِ کوفتی ؟
 کی غذای منو خورده ؟

***

 عوارض جانبی بعد از یک شکست عشقی چیه ؟
 در آوردن گوشی از حالت سایلنت !
 نبردن گوشی به دستشویی و حمام !
 از رمز درآوردن اینباکس گوشی !
 پاک کردن آثار جرم !
 خواب راحت …
 زندگی راحت …
 آرامش همراه با گریه !
 تموم نشدن شارژ ایرانسل بعد ۶ ساعت !

***


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ محسن یگانه ] [ ]

 

گل ماه تولد شما چيست؟


فروردين__گل رز*بسيار رک گووعاشق مسافرت


ارديبهشت__گل نسترن*فردى صبورپرطاقت وداراى ارادہ بسيارقوى،قابل اعتماد


............
خرداد__گل ياس*رفتار دوستانه اى دارى،رک گووپرحرف


........
تير__گل بنفشه*داراى ذهن خلاق،ودرخانه بيشترازهمه جااحساس امنيت

وآرامش ميكنيد


........
مرداد__گل شب بو*بامحبت،خونگرم،دلسوز اما كمى عصبى


..........
شهريور__گل داوودى*متفکروانديشمند


.........
مهر__گل زنبق*مهربان محبوب،وسرشت سخاوتمندى داريد


.........
آبان__گل اركيده*به سرعت تصميم ميگيردودركارش بسيارسریع وچابک است


.........
آذر__گل مریم*احساساتى،صادق،باوفا،بشاشو خوش اخلاق


..........
دى__گل هميشه بهار*اهل رقابت،دوست بازى وقابل اعتمادو امين،وبسيار

تودار


...........
بهمن__گل گلايل*خيلى باهوش،وميدانيد چه ميكنيد


............
اسفند__گل نرگس*مهربان،باگذشت،بسيارتوداروبه هيچ وجه خودخواه نيست

 

 

تمام  این  گلهای  زیبا  تقدیم  دوستانم

[ ] [ ] [ مرسا ] [ ]

یادش بخیر

لذتی که توی خوابیدن با لباس مدرسه توی رختخواب

بین ساعات7:00 تا7:15 وجود داشت

توی هیچ چیزی دیگه وجود نداشت و ندارد و نخواهد داشت

یادش بخیر؛ در به در دنبال یکی میگشتیم کتابامونو جلد کنه!

همیشه توی مدرسه عادت داشتم همکلاسی هامو بشمرم تا 

ببینم کدوم پاراگراف برای خوندن به من میفته.

یادش بخیر یکی از استرس های زمان مدرسه این بود که زنگ ورزشمون 

چه روزیه و چه ساعتی؟!! افتادن زنگ ورزش اونم دو زنگ آخر پنجشنبه 

از انتصاب به عنوان مدیر کل شرکت مایکروسافت هم بالاتر بود

من مدرسه که می رفتم همیشه سر کلاس به این فکر میکردم که 

اگر پنکه سقفی بیفته کله کیا قطع میشه!

وقتی سر کلاس حوصله درس رو نداشتیم الکی مداد رو بهونه میکردیم 

بلند میشدیم میرفتیم گوشه کلاس دم سطل آشغال بتراشیم

تو مدرسه آرزومون این بود که وقتی از دوستمون می پرسیم

درستون کجاستاونا یه درس از ما عقب تر باشن

یادتون میاد اوج احتراممون به یه درس این بود که

دفتر صد برگ واسش انتخاب می کردیم !!!!!

یادش بخیر..........

پیشاپیش مهر به بچه های با مهر قدیمی مبارک...

[ ] [ ] [ طوطی ] [ ]

خدایا الودگی ادم ها از حد گذشته....

دنیا را چند روز تعطیل نمیکنی؟؟؟

*********

کاش میدانستی .....

قهر میکنم که دستانم را محکم تر بگیری و بگویی بمان...

نه اینکه شانه بالا بیندازی و بگویی هر طور راحتی....

*******

وقتی "مشترک مورد نظر"هست ولی "در دسترس"نیست

ناچار میشی رو کنی به مشترکی که "در دسترس "هست ولی "مورد نظر "نیس...

********

از وقتی که نیستی ...

خدا میداند ...

چقدر اب به صورتم پاشیده ام...

لعنتی...

این کابوس انقدر واقعیست ...

که از خواب بیدار نمیشوم..

******

از تکرار دوستت دارم خسته شدم کمی هم تو بگو تا من ناز کنم...

نترس باورم نمیشود...

*******

این بار تو بگو دوستت دارم ..

نترس...

اسمان را گرفته ام که به زمین نیاید...

[ ] [ ] [ raha14 ] [ ]

با جنبه هاش برن ادامه مطلب

 

در ضمن /ظمن/زمن/ذمن نظر  یااااااااااااااادتون نره


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ raha14 ] [ ]

پاییز آمدست که خود را ببارمت

پاییز لفظ دیگر”من دوست دارمت”

بر باد می دهم همه ی بود خویش را

یعنی تو را… به دست خودت می سپارمت

پاییزت پر از رگبار آرزوهای قشنگ

اولین لحظه های پاییزت از نم نم باران خوشرنگ

و من آرزومند آرزوهایت . . .

نه بهار با هیچ اردیبهشتی

نه تابستان با هیچ شهریوری

ونه زمستان با هیچ اسفندی

اندازه پاییز به مذاق خیابانها خوش نیامد

پـائیز مــهری داشـت کـه بـــَر دل هـر خیـابان مـی نشست . . .

من متولدِ پاييزم،

فصل ِ زردی

فصل ِ بادِ وحشی

فصل ِ شاعرهای پير

فصل ِ نقاشان بی نظير

کس چه می داند!

شايدم بس دلگير!!

راستي چه کسی می گفت؟

« زندگی تر شدن پی در پی در حوضچه اکنون است »

گويا سهراب هم تر شده بود…!

من متولد پاييزم

فصل ِ دلسردی عشق

فصل ِ افتادن ِ برگ

فصل ِ تولد ِ رنگ!

و تـــو هم، متولد پاييز

تو هم ســرد!

تو هم بــاد!

من متولد پائيزم

فصل ديدن رنگ در بعد نگاه

فصل آرامش دل

فصل غوغای نگاه!

فصل خواهش

فصل سايه

فصل باران

بـــاران!

وقت خریدن لباس های پاییزی دقت کنید :

لباس هایی با جیبهای بزرگ به اندازه ی دو دست !

شاید همین پاییز عاشق شُدید . . .

 

[ ] [ ] [ طوطی ] [ ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

زندگي دفتري از خاطره هاست
يك نفر در دل شب ، يك نفر در دل خاك
يك نفر همدم خوشبختي هاست ، يك نفر همسفر سختي هاست
چشم تا باز كنيم عمرمان مي گذرد ، ما همه همسفريم
سلام ما اینجا جمع شدیم تا باهم بودنو تجربه کنیم...
اینجا همه چی درهمه.....:)
امکانات وب